ŁAJKA

Łajka obecnie jest w trakcie socjalizacji jej adopcja będzie możliwa dopiero za jakiś czas.
OPIEKUNAMI WIRTUALNYMI
ŁAJKI SA  ALA I PAWEL